ضمایر ملکی در زبان انگلیسی

در زبان فارسی وقتی بخواهید در مورد چیزی صحبت کنید که شنونده یا خواننده در مورد آن مطلع است، دیگر نامی از آن را نمی‌برید و در مقابل از ضمیر استفاده می‌کنید. برای مثال وقتی می‌پرسید «غذای مورد علاقه شما چیست؟» به جای اینکه نام مخاطب را ببرید، از ضمیر «شما» استفاده می‌کنید. در واقع ضمایر بخش مهمی از گفتار…

فهرست محتوا

تیم تحریریه لرنیت
1 ماه قبل
5 از 3 رای

در زبان فارسی وقتی بخواهید در مورد چیزی صحبت کنید که شنونده یا خواننده در مورد آن مطلع است، دیگر نامی از آن را نمی‌برید و در مقابل از ضمیر استفاده می‌کنید. برای مثال وقتی می‌پرسید «غذای مورد علاقه شما چیست؟» به جای اینکه نام مخاطب را ببرید، از ضمیر «شما» استفاده می‌کنید. در واقع ضمایر بخش مهمی از گفتار در هر زبانی است تا از تکرار جلوگیری کند. در زبان انگلیسی هم ضمایر اهمیت زیادی دارند. ضمایر ملکی یکی از انواع ضمایری است که در این زبان استفاده می‌شود و در اینجا قصد داریم نکات مهم در مورد این ضمایر را ارائه دهیم.

ضمایر ملکی چیست؟

ضمایر ملکی یا Possessive Pronouns به ضمایری گفته می‌شود که برای بیان مالکیت یا تعلق کاربرد دارند. ضمایر ملکی صرفاً برای نشان دادن مالکیت و تعلق استفاده می‌شوند و کاربرد دیگری ندارند. این ضمایر خودشان به عنوان جایگزین اسم در جمله استفاده می‌شوند و بعد از آن‌ها هیچ اسمی به کار نمی‌رود. این دقیقا نقطه مقابل صفات ملکی است که بعد از آن‌ها، اسم به کار می‌رود.

در واقع ضمایر ملکی به تنهایی و به طور مستقل در جمله استفاده می‌شوند و می‌توانند مفهوم جمله را کامل کنند.

انواع ضمیر ملکی

حالا که با مفهوم ضمایر ملکی آشنا شدید، حتما می‌خواهید بدانید چه کلماتی در زمره این ضمایر قرار می‌گیرند. به طور کلی ضمایر ملکی عبارت‌ند از:

 • Mine (برای یا مال من)؛
 • Yours (برای یا مال تو یا شما)؛
 • His (برای یا مال او (مذکر))؛
 • Hers (برای یا مال او (مونث))؛
 • Ours (برای یا مال ما)؛
 • theirs (برای یا مال آن‌ها).
ضمایر ملکی

اما برای اینکه با مفهوم و کاربرد هر یک از این ضمیرها آشنا شوید، بهتر است آن‌ها را در جمله یاد بگیرید. به مثال‌های زیر برای هر یک از ضمایر ملکی توجه کنید.

مثال کاربرد ضمیر ملکی mine در جمله:

Is this Ali’s car?

این ماشین علی است؟

No, it’s mine.

نه مال من است.

همانطور که در این جمله مشاهده می‌کنید در پاسخ به سوال، از ضمیر mine استفاده شده است. در حالی که می‌توانست از عبارت for me نیز استفاده کند.

مثال کاربرد ضمیر ملکی yours در جمله:

Is this charger yours?

این شارژر برای توست؟

No, I left mine at home.

نه من مال خودم (من) رو خونه جا گذاشتم.

در جمله سوالی اول ضمیر yours برای اشاره به مالکیت «تو» استفاده شده است.

مثال کاربرد ضمیر ملکی ours در جمله:

This car is ours.

این ماشین مال ما است.

 در مثال بالا ضمیر ملکی توانسته است مفهوم را برساند و جمله را کوتاه‌تر کند.

مثال کاربرد ضمیر ملکی his در جمله:

Those books were his.

آن‌ کتاب‌ها مال او بودند.

با آمدن ضمیر ملکی his شما متوجه می‌شوید این کتاب‌ها به یک فرد مذکر تعلق دارند.

مثال کاربرد ضمیر ملکی hers در جمله:

Which bag is hers?

کدام کیف مال اوست؟

مثال کاربرد ضمیر ملکی theirs در جمله:

They live in a big house.

آن‌ها در خانه‌ی بزرگی زندگی می‌کنند.

Yes, but it isn’t theirs.

بله ولی مال آن‌ها نیست. 

در این مثال به جای اینکه اسمی از صاحب خانه برده شود، از ضمیر ملکی Theirs استفاده شده است.

نکته مهم: یکی دیگر از ضمایر ملکی در زبان انگلیسی its (برای یا مال آن) است که امروزه کاربرد زیادی ندارد و به همین دلیل به آن نمی‌پردازیم.

تفاوت صفات ملکی و ضمایر ملکی

از آنجا که صفات ملکی و ضمایر ملکی هر دو برای بیان مالکیت استفاده می‌شوند، بسیاری از زبان‌آموزان در استفاده از این دو دچار اشتباه می‌شوند.

ضمیر ملکی

برای تشخیص تفاوت بین آن‌ها به دو نکته زیر توجه داشته باشید:

 • ضمایر ملکی قبل از اسم به کار نمی‌روند؛ در حالی که بلافاصله بعد از صفات ملکی، اسم قرار می‌گیرد.
 • ضمایر ملکی به تنهایی و به طور مستقل در جمله استفاده می‌شوند و معنا را کامل می‌کنند.

در جدول زیر می‌‌توانید صفات و ضمایر ملکی مورد استفاده برای ضمایر فاعلی را مشاهده کنید.

ضمایر فاعلیصفات ملکیضمایر ملکی
Imymineمال من – برای من
youyouryoursمال تو یا شما – برای تو یا شما
hehishisمال او – برای او (مذکر)
sheherhersمال او – برای او (مونث)
ititsمال آن یا این – برای آن یا این (اشیا، حیوانات و…)
weouroursمال ما – برای ما
theytheirtheirsمال آن‌ها – برای آن‌ها

با توجه به اطلاعات جدول بالا، ضمایر ملکی و صفات ملکی در همه موارد به استثنای his (برای او مذکر) متفاوت هستند. برای اینکه تشخیص his در جمله نقش ضمیر مالکیت را دارد یا صفت ملکی است، باید به کلمه بعد از آن توجه کنید.

مثال اول:

This is my house. It is not his house.

این خانه‌ی من است. این خانه‌ی او نیست.

در مثال بالا بلافاصله بعد از my  و his اسم (house) آمده است که به راحتی می‌توانید تشخیص دهید این دو صفت ملکی هستند.

مثال دوم: 

This is my house. It is not his.

این خانه‌ی من است. مال او نیست.

در این مثال بلافاصله بعد از my یک اسم (house) به کار رفته است که نشان می‌دهد آن یک صفت ملکی است. اما در جمله دوم his استفاده شده است که بعد از آن خبری از اسم نیست و نشان می‌دهد این یک ضمیر ملکی است. در واقع ضمیرملکی قدرت تکمیل کردن مفهوم را دارد و نیازی نیست که بعد از آن دوباره از house استفاده کنید.

در جدول زیر می‌توانید چند نمونه دیگر از مقایسه کاربرد ضمایر ملکی و صفات ملکی در جمله را مشاهده کنید:

ضمیر ملکیصفت ملکی
That is her car and this one here is mine.That is her car and this one here is my car.
Let’s see if Dave’s arm is longer than yours.Let’s see if Dave’s arm is longer than your arm.
We don’t think that our team can defeat theirs.We don’t think that our team can defeat their team.

کاربرد ضمایر ملکی در جمله 

ضمیر همیشه جانشین اسم است و می‌تواند مثل سایر ضمایر در نقش فاعل نیز در جمله استفاده شود. شما می‌توانید کاربرد ضمایر ملکی به عنوان فاعل را در مثال‌های زیر مشاهده کنید:

مثال اول:

My phone isn’t working here. What about yours?

تلفنم اینجا کار نمی‌کنه. مال تو چطور؟

Mine is working.

مال من کار می‌کنه.

در این مثال در سوال در مورد تلفن تو «مخاطب» صحبت شده است. حالا در پاسخ چون می‌دانید قرار است در مورد چه چیزی صحبت کنید، دیگر نیازی نیست که دوباره اسم تلفن را بیاورید و بگویید My phone، بلکه آن را به شکل ضمیر ملکی به mine تبدیل می‌کنید.

مثال دوم: 

Look at this car. It can go very fast.

این ماشین رو نگاه کن. میتونه خیلی سریع بره.

Ours goes faster.

مال ما سریع‌تر میره.

در این مثال هم وقتی گوینده (در جمله اول) در مورد ماشین صحبت می‌کند، فرد دوم در پاسخ به جای گفتن our car می‌گوید ours که جایگزین هر دو کلمه می‌شود.

ضمیر ملکی خنثی و غیر دودویی

در زبان انگلیسی برای تعیین جنسیت یک فرد یا حیوان از ضمیر ملکی مخصوص به همان (hers یا his) استفاده می‌شود. البته فقط این دو ضمیر ملکی به جنسیت مربوط می‌شوند و سایر ضمایر برای هردو جنس مذکر و مونث قابل استفاده است. زمانی که نمی‌دانید باید از کدام ضمیر مالکیت استفاده کنید، theirs بهترین انتخاب است و به نوعی باید آن را ضمیر ملکی خنثی به حساب بیاوریم.

نحوه استفاده از ضمایر ملکی

این ضمایر می‌توانند جایگزین اسم و عبارات اسمی شوند و به همین دلیل از نظر دستوری، از قوانینی مشابه به اسم پیروی می‌کنند. پس می‌توانند در هر جایی که یک اسم می‌تواند استفاده شود (یعنی فاعل یا مفعول)، به کار روند. 

به مثال‌های زیر توجه کنید تا کاربرد این ضمایر در نقش فاعل یا مفعول در جمله را بهتر درک کنید:

مثال اول:

Bill already got his package. Mine isn’t here yet.

بیل قبلا بسته خود را دریافت کرده است. مال من هنوز اینجا نیست.

در این مثال mine نقش فاعل را ایفا کرده است و در ابتدای جمله و قبل از فعل کمکی to be آن را مشاهده می‌کنید.

مثال دوم:

Diana found my backpack, but we still haven’t found hers.

دایانا کوله پشتی من را پیدا کرد، اما ما هنوز کوله پشتی او را پیدا نکرده‌ایم.

در این مثال کلمه hers که در انتهای جمله آمده است، همان ضمیر ملکی است و در اینجا نقش مفعول را برعهده گرفته است.

آنچه در مقاله ضمایر ملکی آموختیم:

استفاده از ضمایر ملکی یکی از راه‌های ساده و خلاصه کردن جملات است تا مجبور نباشید مدام اسم افراد یا اشخاص را در جمله بیاورید. در زبان فارسی هم از این ضمیرها استفاده زیادی می‌شود. البته از آنجا که در زبان انگلیسی ممکن است شما ضمایر ملکی را با صفات ملکی اشتباه بگیرید، در این مطلب به طور کامل به تفاوت‌های بین آن‌ها و نحوه استفاده از ضمیرهای ملکی پرداختیم. امیدواریم این مطلب برایتان مفید بوده باشد.

منبع:

تیم تحریریه لرنیت

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مطالب مشابه
 • آموزش ضمایر مفعولی

  آموزش ضمایر مفعولی در انگلیسی

  با کاربرد ضمایر مفعولی در انگلیسی آشنا هستید؟ مفعول کلمه‌ای است که کاری روی آن انجام شده باشد و معمولاً با حرف «را» می‌توانید آن را تشخیص دهید. اما برای اینکه مجبور نشوید اسمی را که در جمله در نقش مفعول قرار دارد، مدام تکرار کنید، باید به جای آن‌ از ضمایر مفعولی استفاده کنید.…

  مطالعه بیشتر
 • آموزش ضمایر و صفات اشاره

  آموزش ضمایر و صفات اشاره در انگلیسی

  آیا همیشه در استفاده از ضمایر و صفات اشاره دچار اشتباه می‌شوید؟ در مورد نحوه استفاده از آن‌ها چه می‌دانید؟ فکر می‌کنید ضمایر اشاره در چه مواقعی در جمله به کار می‌روند؟ به طور کلی ضمایر زمانی استفاده می‌شوند که نخواهید به اسم کسی یا چیزی اشاره کنید. ضمایر اشاره نیز همین ویژگی را دارند…

  مطالعه بیشتر
 • جمع بستن اسامی

  آموزش جمع بستن اسامی در انگلیسی

  وقتی در زبان انگلیسی بخواهید در مورد یک نفر صحبت کنید، اسم او را به راحتی می‌آورید. اما برای جمع بستن موضوع فرق می‌کند و باید روی اسم تغییراتی ایجاد کنید. در زبان فارسی وقتی بخواهیم اسم را جمع ببندیم به آن علامت جمع (ان، ها و ...) را اضافه می‌کنیم و یا در نهایت…

  مطالعه بیشتر

دنبال آموزش خاصی می‌گردی؟

ما متناسب با نیاز شما محتوا و مطالب آموزشی را تولید می‌کنیم، به همین منظور فرم زیر را تکمیل کنید.

عضویت در خبر نامه

ما محتوای با ارزش و رایگانی را هر هفته منشتر می‌کنیم، آنها را از دست ندهید.