آموزش جایگاه صفت در جمله

صفت در زبان فارسی جزء بدیهی‌ترین اصول یادگیری این زبان است که در همان زمان کودکی با آن آشنا می‌شویم. گفتن جمله «آن دخترِ زیبا» برای کودکان هم قابل درک است. اما در زبان انگلیسی یادگیری صفت و جایگاه صفت با آنچه که در زبان فارسی وجود دارد، متفاوت است. جایگاه صفت در جمله انگلیسی درست برعکس زبان فارسی است…

فهرست محتوا

آموزش صفت و جایگاه آن در انگلیسی
تیم تحریریه لرنیت
4 ماه قبل
5 از 1 رای

صفت در زبان فارسی جزء بدیهی‌ترین اصول یادگیری این زبان است که در همان زمان کودکی با آن آشنا می‌شویم. گفتن جمله «آن دخترِ زیبا» برای کودکان هم قابل درک است. اما در زبان انگلیسی یادگیری صفت و جایگاه صفت با آنچه که در زبان فارسی وجود دارد، متفاوت است. جایگاه صفت در جمله انگلیسی درست برعکس زبان فارسی است که در ادامه به طور کامل در مورد آن صحبت می‌کنیم.

صفت در انگلیسی چیست؟

صفت به کلمه‌ای گفته می‌شود که کسی یا چیزی را توصیف می‌کند تا شناخت آن برای مخاطب آسان‌تر باشد. مثلا کلماتی مثل نازک، قشنگ، چاق، نگران، بنفش و … همگی صفت هستند. در زبان فارسی ابتدا اسم و بعد صفت استفاده می‌شود؛ برای مثال:

 • این کتابِ پرمحتوا
 • این دیوارِ بلند
 • این لباسِ شیک

اما در زبان انگلیسی جای صفت و موصوف (اسم) تغییر می‌کند. به این شکل که ابتدا صفت می‌آید و سپس به دنبال آن اسم (موصوف) به کار می‌رود. برای مثال:

 • A beautiful flower: یک گلِ زیبا؛
 • Beautiful flowers: گل‌های زیبا؛
 • Tall boys: پسرهای قدبلند.

با خواندن این مثال‌ها متوجه تفاوت جایگاه صفت و اسم در زبان انگلیسی شدید. البته آموزش و نکات گرامری برای شناخت جایگاه صفت در جمله انگلیسی تمام نشده است.

ویژگی‌های اصلی صفات در زبان انگلیسی

برای شناخت بهتر صفت و اینکه چطور آن را تشخیص دهید، باید ویژگی‌های آن را بدانید. به طور کلی ویژگی‌های یک صفت در جمله عبارت است از:

 • اسم یا ضمیر را توصیف می‌کند. بله درست خواندید! «ضمیر». چرا که گاهی در جمله به جای اسم ضمیر به کار برده می‌شود و در واقع به اسم اشاره دارد و می‌توانید برای آن صفت به کار ببرید. برای مثال:

This is beautiful. = این زیبا است

در جمله بالا، This همان ضمیری است که می‌تواند جایگزین سوژه ذهنی شما شود. beautiful نیز صفت است که ضمیر را توصیف می‌کند. توجه داشته باشید که گاهی بین صفت و موصوف (ضمیر یا اسم) فاصله می‌افتد. در این مثال بعد از ضمیر، فعل to be به کار رفته و سپس صفت استفاده شده است.

 • معمولاً صفت قبل از اسم و یا بعد از افعال to be یا افعالی مانند seem, feel, taste و … به کار می‌رود. برای مثال:

This is a beautiful flower = این، یک گل زیبا است

در این مثال beautiful در نقش صفت و flower در نقش اسم است که در کنار هم قرار گرفته‌اند. اما در مثال زیر بین اسم و صفت فاصله افتاده است:

This flower is beautiful. = این گل، زیبا است

 • صفات در زبان انگلیسی به شکل مفرد به کار می‌روند و s که در آخر اسم به عنوان علامت جمع استفاده می‌شود، برای صفت به کار نمی‌رود. برای مثال:

These beautiful flowers = این‌ها گل‌هایی زیبا هستند

در اینجا flowers جمع بسته شده است، اما کلمه beautiful همچنان به صورت مفرد به کار رفته است و هیچ تغییری را در آن مشاهده نمی‌کنید.

 • آخرین ویژگی برای شناخت جایگاه صفت در جمله انگلیسی این است که با توجه به جنسیت اسم هیچ تغییری نمی‌کند. شما چه برای مذکر و چه برای مونث از صفت به یک شکل استفاده می‌کنید. برای مثال:

This tall girl = این دختر قدبلند

This tall boy = این پسر قدبلند

کلمه Tall به معنای قدبلند یک صفت است که برای دختر و پسر به یک شکل به کار رفته است.

جایگاه صفت در جمله

نکته مهم برای جایگاه صفت در جمله

تنها در صورتی قبل از صفت، حرف تعریف (a/an/the) قرار می‌گیرد که بعد از صفت، اسم به کار رفته باشد. برای مثال:

This flower is a beautiful.

این جمله اشتباه است؛ زیرا قبل از صفت (beautiful) به تنهایی، حرف تعریف a به کار رفته است و بنابراین جمله زمانی صحیح است که بعد از صفت، اسم استفاده شود. در واقع شکل صحیح این جمله عبارت است از:

This is a beautiful flower.

بیشتر بخوانید: آموزش صفات ملکی در زبان انگلیسی

جایگاه صفت در جمله

صفت می‌تواند در جایگاه‌های مختلفی قرار بگیرد که عبارت‌اند از: قبل از اسم و بعد از افعال to be و ربطی. در ادامه شما را با هر دو جایگاه صفت در جمله آشنا می‌کنیم.

 1. استفاده از صفت قبل از اسم

اولین و رایج‌ترین کاربرد صفت در زبان انگلیسی قبل از اسم است که درک آن برای زبان‌آموزها نیز ساده‌تر است. به این صفات که قبل از اسم قرار می‌گیرند، صفات وصفی یا attributive adjectives گفته می‌شود.

مثال:

 • An old woman (یک زن پیر)
 • A new house (یک خانه‌ی جدید)
 1. استفاده صفت بعد از فعل

همانطور که گفتیم صفت می‌تواند بعد از افعال ربطی یا linking verbs (از جمله افعال to be و افعالی مانند seem, feel, taste و …) نیز استفاده شود.

به این دسته از صفات که بعد از فعل به کار می‌روند، صفات خبری یا predicative adjectives گفته می‌شود که در واقع مسئولیت اصلی آن‌ها، توصیف فاعل جمله است.

برای مثال:

He is kind = او مهربان است

This flower is beautiful = این گل زیبا است

I feel hungry = من احساس گرسنگی می‌کنم

نکته مهم: تفاوت کاربرد صفت در جمله

کلمه‌ای که برای وصف اسم یا ضمیر می‌آید صفت است و در هر جای جمله همین نقش را برعهده دارد. به دو کاربرد و جایگاه متفاوت صفت در جمله توجه کنید:

This is a beautiful flower = این یک گلِ زیبا است

در این مثال، صفت بلافاصله قبل از اسم قرار گرفته است.

This flower is beautiful = این گل، زیبا است

در این مثال بین صفت و اسم یک فعل to be به کار رفته است. اما نکته‌ای که باید به آن توجه کنید این است که در این مثال دیگر اسم بعد از صفت نمی‌آید و ابتدا اسم (یا ضمیر) به کار می‌رود، سپس فعل استفاده می‌شود و در نهایت صفت برای توصیف فاعل در جمله آمده است.

بیشتر بخوانید: آموزش ضمایر ملکی در زبان انگلیسی

صفات هم‌پایه چیست؟

صفات هم‌پایه که در زبان انگلیسی به آن‌ها coordinate adjectives گفته می‌شود، صفاتی هستند که یک اسم مشترک را با درجه یکسان در جمله توصیف می‌کنند. این صفات با کمک کلمه and یا کاما و یا علامت & در کنار هم قرار می‌گیرند.

مثال اول:

She got married on a beautiful, sunny day.

او در یک روز زیبا و آفتابی ازدواج کرد.

در این مثال کلمات beautiful و  sunny هر دو صفت هستند و به واسطه‌ی کاما از هم جدا شده‌اند.

مثال دوم:

Emily’s dedicated and tireless efforts made all the difference.

تلاش‌های فداکارانه و خستگی‌ناپذیر امیلی همه چیز را تغییر داد.

در مثال بالا کلمات dedicated و tireless هر دو صفت هستند که برای توصیف فاعل (Emily) آمده‌اند. برای جدا کردن این دو صفت کلمه and به کار رفته است.

نکته مهم برای استفاده از چند صفت برای یک اسم

وقتی دو صفتی که در کنار هم آمده‌اند و یک اسم مشترک را توصیف می‌کنند، با هم رابطه‌ی بسیار نزدیکی داشته باشند و به همراه اسم، یک معنای واحد را تشکیل دهند، نباید آن‌ها را صفات هم‌پایه بدانید. بنابراین در جمله با کمک کاما یا کلمه and از هم‌دیگر جدا نمی‌شوند و بلافاصله بعد از هم به کار می‌روند.

مثال اول:

He couldn’t open the old silver locket.

او نتوانست گردنبند نقره‌ای قدیمی را باز کند.

در این جمله صفت silver و اسم locket با هم مرتبط هستند و یک معنای واحد را تشکیل می‌دهند.

مثال دوم:

My cat loves sleeping on this tattered woolen sweater.

گربه‌ی من عاشق خوابیدن روی این ژاکت پشمی پاره است.

صفت woolen و اسم sweater با هم ارتباط معنایی دارند و یک واحد معنایی را تشکیل می‌دهند پس نیازی به آوردن کاما یا and بین این صفت و صفت tattered نیست.

تشخیص صفات هم‌پایه

تشخیص اینکه صفات هم‌پایه هستند یا نه، گاهی دشوار است. یکی از روش‌های تشخیص، این است که بین دو صفت and قرار دهید و ببینید که آیا باز هم درست به نظر می‌رسد. مثلا در مثال بالا اگر بین tattered و woolen، حرف ربط and قرار دهید، اشتباه به نظر می‌رسد چون در مورد ژاکتی صحبت نمی‌کنید که هر دو صفت پشمی و پاره بودن را به یک اندازه داشته باشد. بلکه این ژاکت اصالتاً پشمی بوده و بعدا پاره شده است.

اسامی که می‌توانند صفت و اسم باشند!

برخی اسم‌ها می‌توانند در یک جمله صفت و در جمله دیگر اسم باشند.

مثال اول:

I love chicken soup.

من عاشق سوپ مرغ هستم.

در این مثال chicken در نقش صفت است که سوپ را توصیف می‌کند.

مثال دوم:

This chicken is beautiful

این مرغ زیباست.

در این مثال chicken در نقش اسم است که صفت beautiful آن را توصیف می‌کند.

صفات در نقش اسم

در برخی از جملات صفات می‌توانند نقش یک اسم را برعهده بگیرند. اگر بخواهید از صفت برای یک گروه از افراد استفاده کنید، نقش اسم را می‌گیرد. در این صورت قبل از صفت باید از حرف تعریف the استفاده کنید تا به اسم تبدیل شود:

مثال اول:

The French are known for their food.

فرانسوی‌ها به غذاهایشان معروف هستند.

در این جمله کلمه French یک اسم است. حالا به مثال دوم توجه کنید:

This French man talks a lot.

این مرد فرانسوی زیاد حرف می‌زند.

در مثال دوم French صفت برای man است.

جایگاه صفت در جمله

جایگاه صفت در جملات تعجبی

در انگلیسی جملاتی وجود دارند که برای بیان تعجب و یا شگفتی استفاده می‌شوند. یکی از کاربرد صفات انگلیسی در این جملات است؛ این جملات به دو صورت ساخته می‌شوند:

What + a/an + adjective صفت یا+ noun اسم یا!

How + adjective صفت یا+ subject فاعل یا + verb فعل یا!

برای مثال:

What a beautiful sunset!

چه غروب زیبایی!

What a fantastic idea!

چه ایده خارق العاده ای!

How interesting the film was!

چقدر آن فیلم جالب بود!

How kind the boy is!

چقدر این پسر مهربان است!

آنچه در مقاله جایگاه صفت در جمله آموختیم:

برای یاد گرفتن زبان باید جایگاه و نوع کلمات استفاده شده را یاد بگیرید. صفت‌ها به عنوان کلمات مهمی هستند که برای توصیف اسم یا ضمیر استفاده می‌شوند. در این مطلب تلاش کردیم شما را با جایگاه صفت و نحوه استفاده از آن آشنا کنیم. امیدواریم این آموزش برایتان مفید بوده باشد.

تیم تحریریه لرنیت

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مطالب مشابه
 • بهترین کتاب آموزش زبان انگلیسی

  بهترین کتاب های آموزش زبان انگلیسی (همه سطح‌ها و هر ۴ مهارت)

  آنقدر منابع آموزش زبان انگلیسی زیاد شده است که بسیاری از زبان آموزان را سردرگم می‌کند و مدام از خودشان می‌پرسند چه کتابی برای آموزش زبان انگلیسی مناسب است و بهتر از همه می‌تواند آنها را به هدفشان برساند. در این مقاله سعی می‌کنیم بهترین کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و بزرگسالان را معرفی…

  مطالعه بیشتر
 • افعال tobe

  آموزش کامل افعال To Be

  در این راهنمای آموزشی قصد داریم شما را به طور کلی با افعال To Be و نحوه استفاده از آن‌ها در جمله، روش منفی کردن و سوالی کردن آن‌ها آشنا کنیم. در اینجا هر چیزی را که برای استفاده از افعال To Be نیاز دارید، در ادامه می‌خوانید. افعال To Be چیست؟ افعال To Be…

  مطالعه بیشتر
 • گرامر جملات مجهول

  آموزش گرامر جملات مجهول در انگلیسی

  هنگام سخن‌گفتن یا نوشتن، گاهی لازم است جملاتی را به کار ببریم که در آ‌ن‌ها فاعل نامشخص است. این جملات را جملات مجهول می‌نامیم. یک نکته‌ی مهم در آموزش جملات مجهول انگلیسی (Passives) این است که کاربرد این جملات در زبان انگلیسی و فارسی با اینکه شباهت‌های زیادی دارد اما تفاوت‌های قابل توجهی هم دارد.…

  مطالعه بیشتر

دنبال آموزش خاصی می‌گردی؟

ما متناسب با نیاز شما محتوا و مطالب آموزشی را تولید می‌کنیم، به همین منظور فرم زیر را تکمیل کنید.

عضویت در خبر نامه

ما محتوای با ارزش و رایگانی را هر هفته منشتر می‌کنیم، آنها را از دست ندهید.