صفات ملکی در زبان انگلیسی

صفات، کلماتی هستند که اسامی را توصیف می‌کنند. صفات در زبان انگلیسی برخلاف فارسی معمولا قبل از اسم قرار می‌گیرند. یکی از پرکاربردترین صفات در انگلیسی، صفات ملکی یا possessive adjectives هستند. صفات ملکی یکی از روش‌های بیان مالکیت و تعلق هستند که مانند اغلب صفات انگلیسی قبل از اسم قرار می‌گیرند. صفات ملکی یکی از مهم‌ترین اجزای جمله هستند…

فهرست محتوا

صفات ملکی چیست؟
تیم تحریریه لرنیت
1 ماه قبل
5 از 3 رای

صفات، کلماتی هستند که اسامی را توصیف می‌کنند. صفات در زبان انگلیسی برخلاف فارسی معمولا قبل از اسم قرار می‌گیرند. یکی از پرکاربردترین صفات در انگلیسی، صفات ملکی یا possessive adjectives هستند. صفات ملکی یکی از روش‌های بیان مالکیت و تعلق هستند که مانند اغلب صفات انگلیسی قبل از اسم قرار می‌گیرند. صفات ملکی یکی از مهم‌ترین اجزای جمله هستند که حذف آن‌ها به مفهوم جمله آسیب می‌رساند؛ بنابراین در اینجا قصد داریم شما را با صفات ملکی آشنا کنیم و نحوه استفاده از این صفات را به شما آموزش دهیم.

صفات ملکی چیست؟

در زبان انگلیسی برای مشخص کردن مالکیت و تعلق یک فرد یا یک چیز از صفات ملکی استفاده می‌شود. به طوری که بلافاصله قبل از اسم می‌آید و نشان می‌دهد اسم به چه کسی تعلق دارد. برای مثال وقتی می‌گویید My car is on the street. به این معناست که ماشین من در خیابان است، my در اینجا یک صفت ملکی است که نشان می‌دهد این ماشین برای «من» است.

صفات ملکی

صفات ملکی شامل my، your، his، her، its، our، their هستند. به ترتیب، این صفات با ضمایر من، تو یا شما، او (مذکر)، او (مونث)، آن، ما و آن‌ها مطابقت دارند.

صفات ملکی برای بیان مالکیت اعضای بدن نیز استفاده می‌شود. در جمله He was washing his hair. از صفت his برای بیان این مفهوم که او در حال شستن موهایش بود، استفاده می‌شود. در اینجا موها یکی از اعضای بدن است که قبل از آن از صفت ملکی استفاده شده است.

همچنین شما می‌توانید از صفات ملکی برای اشاره به افرادی که با کسی یا چیزی رابطه دارند، استفاده کنید. برای مثال جمله How old is your brother? صفت Your برای نشان دادن رابطه برادرتان با شما استفاده شده است. در اینجا شما مالک برادر خود نیستید، بلکه your برای نشان دادن رابطه بین شما دو نفر کاربرد دارد و باید گفت کاربرد صفات ملکی در اینجا برای نشان دادن روابط و نسبت‌ها استفاده می‌شود.

وقتی قصد استفاده از صفات ملکی را دارید، باید بدانید که از کدام یک برای شناسایی همان شخص یا چیزی که مالک اسم است، استفاده کنید. برای مثال دوباره به همین مثال نگاه کنید:

He was washing his hair.

در اینجا ابتدای جمله ضمیر He (ضمیر فاعلی مذکر) آمده است؛ بنابراین برای صفت ملکی به سراغ his رفته‌ایم که برای مذکر کاربرد دارد.

ویژگی‌های صفات ملکی

برای اینکه بدانید صفات ملکی چطور در جمله به کار می‌روند، ابتدا باید مالک را بشناسید. ضمن اینکه باید این ویژگی‌ها را نیز در مورد صفت‌های ملکی بدانید:

 • صفات ملکی برای بیان مالکیت، نسبت و روابط و یا نشان دادن اعضا بدن کاربرد دارند.
 • این صفات قبل از اسم می‌آیند و به هیچ عنوان اسم بعد از آن‌ها حذف نمی‌شود.
 • صفات ملکی هیچ‌گاه به تنهایی در جمله استفاده نمی‌شوند.

پرکاربردترین صفات ملکی

برای اینکه بهتر با صفات ملکی، معنی و کاربردهای آن‌ها در جمله آشنا شوید، اطلاعات جدول زیر را به خاطر بسپارید:

صفات ملکیمعنیمثال
my(برای یا مال) منThis is my book.این کتابِ من است.
your(برای یا مال) تو یا شما Your house is beautiful.خانه‌یِ شما زیباست.
her(برای یا مال) او (مونث)Her eyes are blue.چشمانِ او(مونث) آبی هستند.
his(برای یا مال) او (مذکر)These are his pens.این‌ها خودکارهایِ او (مذکر) هستند.
its(برای/مال) این یا آنThis is our car. Its color is black.این ماشین ماست. رنگِ آن سیاه است.
our(برای یا مال) ماThey are our friends.آن‌ها دوستانِ ما هستند.
their(برای یا مال) آن‌هاIt is not their problem.این مشکلِ آن‌ها نیست.

تفاوت صفات ملکی و ضمیر ملکی

یکی از مشکلات زبان‌آموزها اشتباه گرفتن صفات ملکی با ضمایر ملکی است. صفات ملکی در واقع مشخص می‌کنند چه کسی یا چه چیزی مالک چیست. ضمایر ملکی جایگزین اسم می‌شوند و بعد از آن‌ها هیچ اسمی که مالک است، برده نمی‌شود. در حالی که بعد از صفات ملکی باید حتما اسم به کار رود.

در واقع ضمایرملکی کلمات مستقلی هستند که به تنهایی مفهوم را می‌رسانند. اما صفات ملکی نمی‌توانند به تنهایی معنای جمله را کامل کنند و با اسم بعد از خود مفهوم را کامل می‌کنند. وقتی در یک جمله از صفات ملکی + اسم استفاده می‌شود، شنونده متوجه می‌شود که منظور شما چیست و این صفت به چه کسی یا چه چیزی تعلق دارد.

صفات ملکی

مهم‌ترین تفاوت صفات ملکی و ضمایر ملکی در همین نکته است که صفات ملکی به همراه اسم در جمله به کار می‌روند، اما ضمایر ملکی جایگزین اسم می‌شوند.

ضمایر ملکیصفات ملکیضمایر فاعلی
minemyI
yoursyouryou
hishishe
hershershe
itsitsit
oursourwe
yoursyouryou
theirstheirthey

همانطور که در جدول بالا ضمایر ملکی و صفات ملکی را مشاهده می‌کنید، در دو جا شبیه به همدیگر هستند؛ Its و His. برای تشخیص اینکه در کدام جمله his یا its نقش صفت ملکی یا ضمیر ملکی را برعهده دارند، باید به کلمه بعد از آن‌ها توجه کنید. در صورتی که بعد از his و یا its اسم به کار رفته باشد، نقش صفت ملکی را دارند. اما اگر بعد از آن‌ها اسمی دیده نشد، یعنی ضمیر ملکی هستند.

نکته مهم برای its و it’s

برخی از زبان‌آموزها ممکن است دو کلمه its و it’s را با هم اشتباه بگیرند. علامت «’» یا آپاستروف در it’s برای کوتاه کردن عبارت It is استفاده می‌شود. پس نباید آن را با صفت ملکی its اشتباه بگیرید. برای درک بهتر همیشه به علامت آپاستروف در این کلمه دقت کنید.

همچنین عبارت they’re مخفف عبارت they are است و ربطی به مالکیت و صفت their ندارند.

صفت‌های ملکی خنثی و غیر دودویی

دو صفت ملکی His و Her برای جنس مذکر و مونث (شخص یا حیوان) استفاده می‌شوند و نباید در جمله با همدیگر اشتباه گرفته شوند. اما برخی از دیگر از صفات ملکی با جنسیت ارتباطی ندارند و می‌توانید از آن‌ها در جملات استفاده کنید.

در مواقعی که نمی‌دانید از صفت ملکی مذکر یا مونث استفاده کنید، بهترین کار استفاده از their است که برای هر دو جنسیت استفاده می‌شود. این صفت‌های ملکی در اصطلاح خنثی هستند و می‌توانید برای همه اشخاص استفاده کنید.

برای مثال جمله:

 It is not their problem.

«این مشکل آنها نیست.» در اینجا مشخص نیست که منظور از آن‌ها خانم است یا آقا.

صفات ملکی در کجای جمله می‌آیند؟

یکی دیگر از مشکلاتی که زبان‌آموزها برای استفاده از صفت‌های ملکی دارند، نحوه استفاده از آن‌ها در جمله است. این صفات به طور مستقیم قبل از اسمی که به آن تعلق دارند، استفاده می‌شود. به مثال زیر توجه کنید:

This is our car. Its color is black.

در این مثال صفت ملکی its در ابتدای جمله آمده است، در حالی که در جمله زیر صفت ملکی our را در وسط جمله مشاهده می‌کنید:

They are our friends.

در واقع نمی‌توان گفت صفت ملکی در ابتدا یا وسط جمله می‌آید، بلکه باید قبل از اسمی که مربوط به آن است، استفاده شود. در مثال‌های بالا در جمله اول its قبل از کلمه color و در جمله دوم our قبل از کلمه friends آمده است. 

دو مثال دیگر در زیر آمده است که جایگاه درست استفاده از صفت ملکی را نشان می‌دهد:

✅We went to my house.

❌This house is my.

یک نکته مهم در مورد صفات ملکی اینست که نباید به طور تصادفی از آن‌ها به عنوان اسم استفاده کنید. همچنین صفات ملکی نباید به عنوان فاعل یا مفعول به کار روند. این نقش‌ها مربوط به ضمیر ملکی هستند و صفات ملکی تنها جمله را تکمیل می‌کنند و خودشان نقش فاعل یا مفعول را نمی‌گیرند.

برای مثال:

❌  This backpack is my.

✅  This backpack is mine.

نکته مفید دیگری که باید به خاطر بسپارید این است که صفت ملکی their را می‌توان برای اشاره به یک شخص هم استفاده کرد. برای مثال:

Each person is responsible for their own property.

هر شخصی مسئول دارایی خود است.

آنچه در مقاله صفات ملکی آموختیم:

حالا که در مورد صفات ملکی و تفاوت آن‌ها با ضمایر ملکی و نحوه کاربرد این صفات صحبت کردیم، شاید برایتان سوال باشد چرا به یادگیری آن‌ها نیاز دارید؟ از آنجا که همیشه اشتباهات دستوری بین صفات ملکی با ضمایر ملکی وجود دارد و حتی برخی در زمان نوشتن هم دچار این اشتباه می‌شوند، داشتن اطلاعات کامل در مورد نحوه به کار رفتن این صفات در جمله و تفاوت آن‌ها با ضمایر ملکی اهمیت زیادی پیدا می‌کند. امیدواریم اطلاعات این مطلب برایتان مفید بوده باشد و بتوانید در درک بهتر زبان انگلیسی از آن استفاده کنید.

منبع:

تیم تحریریه لرنیت

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مطالب مشابه
 • آموزش ضمایر مفعولی

  آموزش ضمایر مفعولی در انگلیسی

  با کاربرد ضمایر مفعولی در انگلیسی آشنا هستید؟ مفعول کلمه‌ای است که کاری روی آن انجام شده باشد و معمولاً با حرف «را» می‌توانید آن را تشخیص دهید. اما برای اینکه مجبور نشوید اسمی را که در جمله در نقش مفعول قرار دارد، مدام تکرار کنید، باید به جای آن‌ از ضمایر مفعولی استفاده کنید.…

  مطالعه بیشتر
 • آموزش ضمایر و صفات اشاره

  آموزش ضمایر و صفات اشاره در انگلیسی

  آیا همیشه در استفاده از ضمایر و صفات اشاره دچار اشتباه می‌شوید؟ در مورد نحوه استفاده از آن‌ها چه می‌دانید؟ فکر می‌کنید ضمایر اشاره در چه مواقعی در جمله به کار می‌روند؟ به طور کلی ضمایر زمانی استفاده می‌شوند که نخواهید به اسم کسی یا چیزی اشاره کنید. ضمایر اشاره نیز همین ویژگی را دارند…

  مطالعه بیشتر
 • جمع بستن اسامی

  آموزش جمع بستن اسامی در انگلیسی

  وقتی در زبان انگلیسی بخواهید در مورد یک نفر صحبت کنید، اسم او را به راحتی می‌آورید. اما برای جمع بستن موضوع فرق می‌کند و باید روی اسم تغییراتی ایجاد کنید. در زبان فارسی وقتی بخواهیم اسم را جمع ببندیم به آن علامت جمع (ان، ها و ...) را اضافه می‌کنیم و یا در نهایت…

  مطالعه بیشتر

دنبال آموزش خاصی می‌گردی؟

ما متناسب با نیاز شما محتوا و مطالب آموزشی را تولید می‌کنیم، به همین منظور فرم زیر را تکمیل کنید.

عضویت در خبر نامه

ما محتوای با ارزش و رایگانی را هر هفته منشتر می‌کنیم، آنها را از دست ندهید.