آموزش جمع بستن اسامی در انگلیسی

وقتی در زبان انگلیسی بخواهید در مورد یک نفر صحبت کنید، اسم او را به راحتی می‌آورید. اما برای جمع بستن موضوع فرق می‌کند و باید روی اسم تغییراتی ایجاد کنید. در زبان فارسی وقتی بخواهیم اسم را جمع ببندیم به آن علامت جمع (ان، ها و ...) را اضافه می‌کنیم و یا در نهایت اسم به صورت جمع مکسر…

فهرست محتوا

جمع بستن اسامی
تیم تحریریه لرنیت
3 هفته قبل
5 از 1 رای

وقتی در زبان انگلیسی بخواهید در مورد یک نفر صحبت کنید، اسم او را به راحتی می‌آورید. اما برای جمع بستن موضوع فرق می‌کند و باید روی اسم تغییراتی ایجاد کنید. در زبان فارسی وقتی بخواهیم اسم را جمع ببندیم به آن علامت جمع (ان، ها و …) را اضافه می‌کنیم و یا در نهایت اسم به صورت جمع مکسر (شکسته) بیان می‌شود. در زبان فارسی هم برخی اسم‌ها با یک قاعده کلی جمع بسته می‌شوند و برخی اسم‌ها هم به طور کلی تغییر می‌کنند. در اینجا لرنیت می‌خواهد در مورد نحوه جمع بستن اسامی با  شما صحبت کند. اگر به یادگیری این زبان علاقمند هستید، یادگیری این مطلب می‌تواند کمک زیادی به شما کند.

جمع بستن اسامی با قاعده

در زبان انگلیسی یک قاعده کلی برای جمع بستن بیشتر اسم‌ها وجود دارد. زمانی که بخواهید در جمله در مورد دو چیز یا دو فرد صحبت کنید، باید از این قاعده پیروی کنید.

اضافه کردن حرف s به اسم

بیشتر اسامی در این زبان با اضافه کردن یک حرف S به راحتی جمع بسته می‌شوند. مثال‌های زیر می‌تواند شما را با نحوه جمع بستن اسامی باقاعده آشنا کند:

اسم مفردمعنیاسم جمعمعنی
appleسیبapplesسیب‌ها
bookکتابbooksکتاب‌ها
jungleجنگل‌junglesجنگل‌ها

حالا در جملات زیر می‌توانید نمونه‌ای کاربرد اسم جمع و مفرد در جمله را نیز مشاهده کنید:

I have one/a car.

من یک ماشین دارم.

در این جمله قبل از اسم حرف تعریف a و یا one آمده است که نشان می‌دهد در مورد یک ماشین صحبت می‌شود. بنابراین اسم به صورت مفرد در جمله آمده است.

I have three cars.

من سه تا ماشین دارم.

جمع بستن اسامی در انگلیسی

در این مثال قبل از اسم (car) کلمه three (سه) آمده است که نشان می‌دهد گوینده در مورد سه ماشین صحبت می‌کند. بنابراین لازم است اسم به صورت جمع آورده است و همانطور که مشاهده می‌کنید در انتهای car حرف s به کار رفته است.

بیشتر بخوانید: آموزش جایگاه صفت در جمله انگلیسی

اضافه کردن حروف es به اسم

اگرچه بیشتر اسم‌ها با حرف S جمع بسته می‌شوند، اما این قاعده برای همه اسامی انگلیسی جواب نمی‌دهد. در این زبان اسم‌های دیگری هم وجود دارد که با حروف es جمع بسته می‌شوند. اما این شامل کدام اسم‌هاست؟

در این زبان اسم‌هایی که به یکی از حروف sh, ss, ch, x, z, s ختم شوند، تنها با اضافه کردن حروف es  جمع بسته می‌شوند. برای درک بهتر این نکته به مثال‌های زیر توجه کنید:

اسم مفردمعنیاسم جمعمعنی
boxجعبهboxesجعبه‌ها
brushبرسbrushesبرس‌ها

نکته مهم: اگر اسم به حرف Z ختم شود، برای تلفظ بهتر، باید زمان نوشتن در کنار حرف آخر دوباره Z را تکرار کنید. برای مثال:

quiz – quizzes

امتحان – امتحان‌ها

همانطور که در این مثال مشاهده می‌کنید کلمه quiz به حرف z ختم شده است و بنابراین زمان جمع بستن باید این حرف را دوباره تکرار کنید.

جمع بستن کلمات که به حرف f ختم می‌شوند

وقتی بخواهید اسامی انگلیسی را که در آن‌ها حرف f به دو حرف صدادار  (a ,e, i, u, o) ختم می‌شود، جمع کنید، کافیست s را در انتهای اسم قرار دهید.

مثال اول:

roof – roofs

سقف – سقف‌ها

 مثال دوم:

chief – chiefs

رئیس – رئیس‌ها

در صورتی که اسم به حرف f ختم شود اما قبل از آن فقط یک حرف صدادار (a ,e, i, u, o) آمده باشد، باید زمان جمع بستن، حرف f را به v تبدیل کنید و سپس حروف es را در آخر اسم بیاورید تا جمع بسته شود.

مثال اول: 

wolf– wolves

گرگ – گرگ‌ها

همانطور که در این مثال مشاهده می‌کنید اسم مفرد به f ختم شده است و بنابراین برای جمع بستن، f به v تبدیل شده است. سپس es هم در آخر اسم به کار رفته است.

مثال دوم:

scarf – scarves

روسری – روسری‌ها

 در اسم مفرد scarf که به f ختم می‌شود، برای جمع بستن ابتدا به scarv تبدیل شده و در آخر آن هم حروف es به کار رفته است.

جمع بستن اسامی با انتهای fe

اگر بخواهید اسم‌هایی را جمع ببندید که انتهای آن‌ها به دو حرف fe ختم می‌شود، باید همچنان حرف f را به v تبدیل کنید. اما این بار دیگر از es استفاده نمی‌کنید و به جای آن باید حرف s را به تنهایی در آخر اسم قرار دهید تا جمع بسته شود.

مثال اول: 

knife – knives

چاقو – چاقوها

 در این مثال knife به fe ختم شده است و در قسمت جمع آن knives را مشاهده می‌کند.

مثال دوم:

wife – wives

همسر(خانم) – همسرها 

در این مثال هم وقتی بخواهید wife را جمع کنید، باید ابتدا حرف f را به v تبدیل کرده و سپس یک s به انتهای اسم اضافه کنید.

جمع بستن اسامی با حرف بیصدا

در زبان انگلیسی تعداد زیادی اسم وجود دارد که انتهای آن‌ها یک حرف بی‌صدا قرار دارد و سپس به حرف y ختم می‌شود. فکر می‌کنید این اسم‌ها چطور باید جمع بسته شوند؟

حمع بستن اسامی در انگلیسی

برای جمع بستن اسم‌هایی که به یک حرف بی‌صدا و سپس حرف y ختم می‌شوند، ابتدا y به i  تبدیل می‌شود و در آخر برای اینکه آن را جمع ببندید باید یک es به آن اسم اضافه کنید.

مثال اول:

library – libraries

کتابخانه – کتابخانه‌ها

مثال دوم: 

family – families

خانواده – خانواده‌ها

 در هر دو مثال کلمات library و family  به یک حرف بی‌صدا و سپس y ختم می‌شوند و به همین دلیل ابتدا y به i تبدیل شده است. سپس با es جمع بسته شده‌اند.

جمع بستن اسامی با حرف صدادار و y

اگر با اسم‌هایی برخورد کردید که دو حرف انتهایی آن‌ها شامل یک حرف صدادار + y بود، در این صورت نیازی به تغییر ندارند و فقط باید حرف s را در انتهای آن اسم قرار دهید. به مثال‌های زیر توجه کنید: 

boy – boys

پسر – پسرها

در این مثال شما قبل از حرف y یک حرف صدادار (o) را مشاهده می‌کنید. به همین دلیل y بدون تغییر باقی می‌ماند و تنها به انتهای آن یک s اضافه می‌شود تا این اسم جمع بسته شود.

monkey – monkeys

میمون – میمون‌ها

در این مثال هم قبل از حرف y حروف صدادار e قرار دارد که دیگر نیازی به تغییر y نیست. فقط باید به آخر آن حرف s را اضافه کنید تا این اسم جمع بسته شود.

بیشتر بخوانید: آموزش صفات ملکی در زبان انگلیسی

جمع بستن اسامی با حرف بی‌صدا و o

اگر اسمی را مشاهده کردید که دو حرف آخر آن شامل یک حرف بی صدا + o بود، باید آن را با es جمع ببندید. در هر دو مثال زیر می‌توانید نحوه جمع بستن این اسم‌ها را مشاهده کنید که هر دو به یک حرف بی‌صدا + o ختم شده‌اند.

مثال اول: 

potato – potatoes

سیب زمینی – سیب زمینی‌ها

 مثال دوم:

hero – heroes

قهرمان – قهرمان‌ها

جمع بستن اسامی با حرف ‌صدادار و o

برخی اسم‌ها وجود دارد که انتهای آن‌ها به یک حرف صدادار + o ختم می‌شود. برای جمع بستن این اسم‌ها کافیست در انتهای آن‌ها یک s قرار دهید. به مثال‌های زیر توجه کنید:

مثال اول:

photo – photos

عکس – عکس‌ها

مثال دوم:

piano – pianos

پیانو – پیانوها

مثال سوم:

video – videos

ویدئو – ویدئوها

نکته مهم: در این بین کلمه volcano (آتشفشان) یک اسم مستثنی است و شما می‌توانید آن را با s و es جمع ببندید.

volcano – volcanos/volcanoes

آتشفشان – آتشفشان‌ها

هر اسم خاص دیگری که به o ختم می‌شود (برای مثال اسم‌های مربوط به موسیقی و ….) همگی با حرف s جمع بسته می‌شوند. به مثال‌های زیر توجه کنید تا بهتر این نکته مهم را درک کنید:

مثال اول:

kangaroo – kangaroos

کانگورو – کانگوروها

مثال دوم:

studio – studios

استودیو – استودیوها

 تشخص s سوم شخص مفرد و s جمع

در زبان انگلیسی برای فعل‌هایی که برای سوم شخص مفرد (he و she) در زمان حال استفاده می‌شود، یک s در انتهای آن‌ها قرار می‌گیرد. در مورد اسامی جمع که در آخر آن‌ها یک s جمع قرار می‌گیرید باید فرق بین اسم و فعل را بدانید که در اینجا به درک معنای کلمات نیاز دارید.

همچنین توجه داشته باشید که فعل سوم شخص مفرد بلافاصله بعد از اسم یا ضمیر استفاده می‌شود که تشخیص آن برایتان ساده است.

تشخیص s جمع و s مالکیت

در زبان انگلیسی برای مالکیت از s استفاده می‌شود که ممکن است آن را با s جمع اشتباه بگیرید. در حالی که s مالکیت با علامت آپستروف ( ‘ ) استفاده می‌شود اما s جمع هیچ علامتی ندارد.

 students

دانش‌آموزان

در اینجا s به کار رفته نشانه‌ جمع است.

student’s exams

امتحانات دانش‌آموز

در اینجا بین student و s علامت آپستروف به کار رفته است که نشان می‌دهد دانش‌آموز مالکیت دارد.

به خاطر داشته باشید گاهی یک اسم می‌تواند هم جمع باشد و هم مالکیت داشته باشید. در این صورت s جمع و علامت آپستروف با همدیگر به کار می‌روند. در مثال زیر می‌توانید این نکته را بهتر درک کنید:

students’ exams

امتحانات دانش‌آموزان

اسامی جمع بی‌قاعده یا استثنا

تا به حال در مورد نحوه جمع بستن اسامی که با قاعده هستند، صحبت کردیم. در این بین اسم‌هایی نیز وجود دارد که جمع بستن آن‌ها طبق قاعده و قانون خاص خودشان انجام می‌شود. آن‌ها شامل موارد زیر هستند:

جمع بستن اسامی در زبان انگلیسی

اسم‌هایی که به us ختم می‌شوند:

 اسم‌هایی هستند که آخر آن‌ها به us ختم می‌شود. اما جمع بستن این کلمات چگونه است؟ کافیست شما us را از انتهای آن اسم بردارید و به جای آن حرف i را قرار دهید. به مثال‌های زیر توجه کنید:

مثال اول:

cactus – cacti

کاکتوس – کاکتوس‌ها

مثال دوم:

focus – foci

کانون – کانون‌ها

اسم‌هایی که به is ختم می‌شوند

برخی دیگر از اسامی در زبان انگلیسی آخرشان به is ختم می‌شود. برای جمع بستن این اسم‌ها باید is را بردارید و به جای آن es قرار دهید. در مثال‌های زیر می‌توانید به راحتی این قاعده جمع بستن اسامی را مشاهده کنید:

مثال اول:

analysis – analyses

تحلیل – تحلیل‌ها

مثال دوم:

ellipsis – ellipses

حذف – حذف‌ها

جمع بستن اسامی که به on ختم می‌شوند

برخی دیگر از اسم‌ها هستند که آخر آن‌ها به on ختم می‌شود. برای جمع بستن این اسم‌ها باید on را بردارید و به جای آن a قرار دهید. مثال‌های زیرا را به دقت نگاه کنید:

مثال اول:

phenomenon – phenomena

پدیده – پدیده‌ها

مثال دوم:

criterion – criteria

معیار – معیارها

اسامی که جمع و مفرد آن‌ها یکی است

برخی دیگر از اسم‌ها در زبان انگلیسی در حالت مفرد و جمع یکسان هستند و هیچ تغییری نمی‌کنند. نمونه‌هایی از این اسم‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:

sheep – sheep

deer – deer

fish – fish

series – series

species – species

aircraft – aircraft

برای تشخیص مفرد یا جمع بودن این اسم‌ها باید به فعل یا اعداد به کار رفته در داخل متن توجه کنید. در مثال زیر می‌توانید جمع یا مفرد بودن اسم (fish) را به راحتی تشخیص دهید:

John caught one fish, but I caught four fish.

جان یک ماهی گرفت، اما من چهار ماهی گرفتم.

در جمله اول کلمه one قبل از fish به کار رفته است که نشان می‌دهد تنها یک ماهی مورد نظر است. اما در جمله دوم قبل از fish کلمه four به کار رفته است که از چهار ماهی (جمع) حکایت دارد.

جمع بستن اسامی بی‌قاعده

برخی دیگر از اسم‌ها در زبان انگلیسی به طور کامل تغییر می‌کنند و هیچ قاعده‌ای در مورد آن‌ها وجود ندارد که بخواهیم در اینجا برایتان توضیح دهیم. تنها راه تشخیص مفرد یا جمع بودن این اسم‌ها به خاطر سپردن دو شکل آن‌هاست. در زیر برخی از این اسامی را مشاهده می‌کنید:

man – men

مرد – مردها

woman – women

زن – زن‌ها

child – children

بچه – بچه‌ها

tooth – teeth

دندان – دندان‌ها

foot – feet

پا – پاها

mouse – mice

موش – موش‌ها

person – people

فرد (شخص) – افراد (اشخاص یا مردم)

 اسامی که همیشه جمع هستند

برخی اسامی همیشه به صورت جمع استفاده می‌شوند. اما بعد از این اسم‌ها فعل مفرد کاربرد دارد. در زیر مثال‌های آن‌ را مشاهده می‌کنید:

مثال اول:

news

The news is at 8:00 p.m.

اخبار ساعت 8 شب است.

مثال دوم:

athletics

Athletics is good for health.

ورزش برای سلامتی مفید است.

مثال سوم:

linguistics

Linguistics is the study of language.

زبان شناسی مطالعه زبان است.

آنچه در مقاله جمع بستن اسامی در انگلیسی آموختیم:

جمع بستن اسامی در زبان انگلیسی تنها با اضافه کردن حرف s انجام نمی‌شود و این روش تنها برای برخی از اسامی کاربرد دارد. در این مطلب روش جمع بستن اسامی با قاعده و بی‌قاعده را شرح دادیم. امیدواریم آنچه گفته شد برایتان مفید بوده باشد.

منبع:

تیم تحریریه لرنیت

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مطالب مشابه
 • آموزش ضمایر مفعولی

  آموزش ضمایر مفعولی در انگلیسی

  با کاربرد ضمایر مفعولی در انگلیسی آشنا هستید؟ مفعول کلمه‌ای است که کاری روی آن انجام شده باشد و معمولاً با حرف «را» می‌توانید آن را تشخیص دهید. اما برای اینکه مجبور نشوید اسمی را که در جمله در نقش مفعول قرار دارد، مدام تکرار کنید، باید به جای آن‌ از ضمایر مفعولی استفاده کنید.…

  مطالعه بیشتر
 • آموزش ضمایر و صفات اشاره

  آموزش ضمایر و صفات اشاره در انگلیسی

  آیا همیشه در استفاده از ضمایر و صفات اشاره دچار اشتباه می‌شوید؟ در مورد نحوه استفاده از آن‌ها چه می‌دانید؟ فکر می‌کنید ضمایر اشاره در چه مواقعی در جمله به کار می‌روند؟ به طور کلی ضمایر زمانی استفاده می‌شوند که نخواهید به اسم کسی یا چیزی اشاره کنید. ضمایر اشاره نیز همین ویژگی را دارند…

  مطالعه بیشتر
 • آموزش صفت و جایگاه آن در انگلیسی

  آموزش جایگاه صفت در جمله

  صفت در زبان فارسی جزء بدیهی‌ترین اصول یادگیری این زبان است که در همان زمان کودکی با آن آشنا می‌شویم. گفتن جمله «آن دخترِ زیبا» برای کودکان هم قابل درک است. اما در زبان انگلیسی یادگیری صفت و جایگاه صفت با آنچه که در زبان فارسی وجود دارد، متفاوت است. جایگاه صفت در جمله انگلیسی…

  مطالعه بیشتر

دنبال آموزش خاصی می‌گردی؟

ما متناسب با نیاز شما محتوا و مطالب آموزشی را تولید می‌کنیم، به همین منظور فرم زیر را تکمیل کنید.

عضویت در خبر نامه

ما محتوای با ارزش و رایگانی را هر هفته منشتر می‌کنیم، آنها را از دست ندهید.