آموزش کامل افعال To Be

در این راهنمای آموزشی قصد داریم شما را به طور کلی با افعال To Be و نحوه استفاده از آن‌ها در جمله، روش منفی کردن و سوالی کردن آن‌ها آشنا کنیم. در اینجا هر چیزی را که برای استفاده از افعال To Be نیاز دارید، در ادامه می‌خوانید. افعال To Be چیست؟ افعال To Be در دو نقش فعل اصلی…

فهرست محتوا

افعال tobe
تیم تحریریه لرنیت
3 هفته قبل
5 از 2 رای

در این راهنمای آموزشی قصد داریم شما را به طور کلی با افعال To Be و نحوه استفاده از آن‌ها در جمله، روش منفی کردن و سوالی کردن آن‌ها آشنا کنیم. در اینجا هر چیزی را که برای استفاده از افعال To Be نیاز دارید، در ادامه می‌خوانید.

افعال To Be چیست؟

افعال To Be در دو نقش فعل اصلی (به عنوان linking verb یا فعل ربطی) و فعل کمکی به کار می‌روند. این افعال در نقش اصلی معمولا به معنی «بودن» هستند. اما وقتی در زمان‌های مختلف اعم از گذشته و حال استفاده می‌شوند، در ساخت جملات و تکمیل کردن مفهوم کاربرد دارند.

آموزش افعال tobe

به طور کلی ویژگی‌های افعال To Be را می‌توان اینطور برشمرد:

 • افعال To Be در نقش فعل اصلی برای توصیف وضعیت اشخاص، اشیاء، مکان‌ها، عقاید و نظرات استفاده می‌شوند.
 • این افعال در جملات خبری عمدتاً بعد از فاعل جمله به کار می‌روند.

 افعال To Be در دو حالت حال و گذشته در جدول‌های زیر آمده‌اند:

افعال To Be در زمان حال 

مفردجمع
اول شخص(I (am(we (are
دوم شخص(you (are(you (are
سوم شخص(he/she/it (is(they (are

افعال To Be در زمان گذشته ساده

مفردجمع
اول شخص(I (was(we (were
دوم شخص(you (were(you (were
سوم شخص(he/she/it (was(they (were

آشنایی با نحوه استفاده از افعال To Be در جمله

این افعال در نقش فعل اصلی به سه صورت در جمله استفاده می‌شوند که شامل موارد زیر است:

 • قبل از اسم یا گروه اسمی
 • قبل از صفت
 • قبل از حروف اضافه

 اما برای اینکه با کاربردهای افعال to be در نقش فعل اصلی بهتر آشنا شوید، لازم است برای هر یک از این کاربردها از مثال استفاده کنیم.

بیشتر بخوانید: آموزش گرامر جملات مجهول در انگلیسی

استفاده از افعال To Be قبل از اسم یا گروه اسمی

 در مثال‌های زیر می‌توانید نمونه‌هایی از کاربرد این افعال قبل از اسم را در جملات مشاهده کنید.

مثال اول:

Joe is an engineer.

جو مهندس است.

همانطور که در جمله بالا مشاهده می‌کنید، engineer (مهندس) به عنوان یک اسم شناخته شده است و فعل is که یک فعل To Be است قبل از آن به کار رفته است.

مثال دوم:

They are old friends.

آن‌ها دوستانی قدیمی هستند.

در این مثال هم می‌توانید فعل To Be را قبل از اسم و صفت old friends (دوستان قدیمی) مشاهده کنید.

مثال سوم:

I was a firefighter.

من آتش‌نشان بودم.

firefighter به عنوان یک اسم درست بعد از فعل was (به عنوان یکی از افعال To Be) به کار رفته است.

استفاده از افعال To Be قبل از صفت

یکی دیگر از کاربردهای این افعال در جمله قبل از صفت است. در این صورت هیچ اسمی بعد از آن نمی‌آید و همه چیز به صفت ختم می‌شود. در زیر می‌توانید نمونه‌هایی از کاربرد افعال to be قبل از صفت در جملات انگلیسی را مشاهده کنید:

مثال اول:

The flowers are beautiful.

گل‌ها زیبا هستند.

در مثال بالا beautiful یک صفت است که برای توصیف flowers آمده و برای تکمیل جمله فعل are به کار رفته است.

مثال دوم:

 The baby is cute.

بچه بامزه است.

در این مثال هم cute یک صفت برای اسم (baby) است و با فعل is معنی جمله کامل می‌شود.

مثال سوم:

We were so tired.

ما خیلی خسته بودیم.

این مثال مربوط به اسم جمع است و به اول شخص جمع اشاره دارد و به همین دلیل از فعل were استفاده شده است.

آموزش استفاده از افعال To Be قبل از صفت

استفاده از افعال To Beقبل از حروف اضافه

سومین کاربرد این افعال در جمله درست قبل از حروف اضافه است که در زیر می‌توانید چند نمونه از این نکته را مشاهده کنید:

مثال اول:

The book is on the desk.

کتاب روی میز است.

در این جمله on یک حرف اضافه است که قبل از آن فعل is قرار می‌گیرد.

مثال دوم:

We are at home.

ما (در) خانه هستیم.

در جمله بالا at به عنوان یک حرف اضافه شناخته شده است و همانطور که مشاهده می‌کنید، فعل are قبل از آن قرار گرفته است.

مثال سوم:

My car was on the street.

ماشینم در خیابان بود.

در مثال بالا مجددا on را مشاهده می‌کنید که قبل از آن فعل To Be به کار رفته است.

استفاده از افعال To Be در نقش افعال کمکی

یکی از کاربردهای این افعال به عنوان فعل کمکی در جمله است. به این معنا که در جمله یک فعل اصلی مثل watch، walk، talk و … وجود دارد که اگر بخواهید آن‌ها را در زمان‌های استمراری (حال استمراری، گذشته استمراری و …) به کار ببرید، به فعل کمکی نیاز دارید. در اینجا افعال To Be به کمکتان می‌آیند.

استفاده از افعال To Be برای ساخت زمان‌های استمراری

برای درک بهتر این کاربرد افعال To Be بهتر است آن‌ها را در جمله برایتان توضیح دهیم.

مثال اول:

We are watching a movie.

ما در حال تماشای فیلم هستیم.

در مثال بالا فعل watching به عنوان فعل اصلی جمله است و به تنهایی نمی‌تواند معنی جمله را کامل کند. از آنجا که این جمله زمان حال استمراری را نشان می‌دهد، قبل از فعل اصلی، فعل کمکی are به کار رفته و فعل اصلی هم با ing آمده است. فاعل این جمله اول شخص جمع است و به همین دلیل فعل are با آن تناسب دارد.

مثال دوم:

She was walking home.

او داشت پیاده به خانه می‌رفت.

در این مثال هم فعل walk به عنوان فعل اصلی جمله شناخته شده است که برای تبدیل آن به گذشته استمراری به فعل کمکی نیاز دارد. از آنجا که فاعل این جمله سوم‌شخص مفرد است، برای آن از فعل was استفاده شده است.

مجهول کردن جملات با افعال To Be

جملات مجهول به جملاتی گفته می‌شود که در آن فاعل مشخص نباشد یا دارای اهمیت کمی باشد. برای مثال وقتی گفته می‌شود «سارا ماشین را از پارکینگ خارج کرد»، یک جمله معلوم است که در آن سارا به عنوان فاعل شناخته می‌شود. اما وقتی بگوییم «ماشین از پارکینگ خارج شد.» مشخص نیست که چه کسی این کار را انجام داده است.

در زبان انگلیسی هم جملات مجهول کاربرد دارند و برای ساخت این جملات به قسمت سوم فعل + افعال To Be نیاز دارید. برای درک بهتر این نکته گرامری بهتر است به مثال‌های زیر توجه کنید:

مثال اول:

Butter is made from milk.

کره از شیر درست می‌شود.

در این جمله مشخص نیست که چه کسی کره را از شیر درست می‌کند و به همین دلیل باید فعل را به صورت مجهول به کار برد. از آنجا که butter مفرد است، برای آن از فعل is استفاده شده است. بعد از آن قسمت سوم فعل make را که به صورت made است، مشاهده می‌کنید.

مثال دوم:

A letter was written by Sarah.

نامه‌ای توسط سارا نوشته شد.

در این مثال هم قسمت اول جمله (A letter was written )، به صورت مجهول آمده است و سپس گفته می‌شود که توسط سارا این نامه نوشته شده است. یعنی در واقع چون فاعل در انتهای جمله به کار رفته، جمله به صورت مجهول آمده است. بنابراین فعل کمکی To Be به همراه قسمت سوم فعل در آن استفاده شده است.

نکته: در این جمله چون نامه تنها به یک شی اشاره دارد، قسمت سوم فعل write + فعل مفرد was استفاده شده است.

استفاده از افعال To Be در جملات

هر کدام از افعال To Be که در دو جدول بالا نام بردیم، با توجه به ضمیر یا فاعل خاص خود انتخاب می‌شوند. در مثال‌های زیر می‌توانید کاربرد هر یک از این ضمیرها را در جملات مشاهده کنید:

کاربرد فعل am

از فعل am برای ضمیر I استفاده می‌شود. برای مثال:

I am a nurse.

من پرستار هستم.

کاربرد فعل is در جمله

 از فعل is برای ضمایر و فاعل‌های سوم ‌شخص مفرد استفاده می‌شود. هر گاه در جمله از ضمایر he، she، it و فاعل‌های مربوطه استفاده شده باشد، فعل is کاربرد دارد.

مثال اول:

She is kind.

او مهربان است.

مثال دوم:

John is a dentist.

جان دندانپزشک است.

مثال سوم:

The house is old.

خانه قدیمی است.

 کاربرد فعل are

فعل are برای ضمایر فاعلی we، you، they و فاعل‌های جمع استفاده می‌شود. در مثال‌های زیر می‌توانید کاربردهای این فعل To Be را مشاهده کنید:

مثال اول:

We are tired.

ما خسته هستیم.

مثال دوم:

You are very beautiful.

شما خیلی زیبا هستید.

مثال سوم:

The children are at school.

بچه‌ها در مدرسه هستند.

کاربرد فعل was

این فعل برای ضمیر I و ضمایر و فاعل‌های سوم‌ شخص مفرد از جمله ضمایر he، she، it استفاده می‌شود. مثال‌های زیر کاربردهای فعل was را بهتر نشان می‌دهند:

مثال اول:

 I was happy yesterday.

من دیروز خوشحال بودم.

مثال دوم:

The movie was great.

فیلم عالی بود.

استفاده از فعل were

یکی دیگر از افعال To Be فعل were است که برای ضمیر you و ضمایر و فاعل‌های جمع (we و they) استفاده می‌شود. در مثال‌های زیر می‌توانید کاربرد این فعل را مشاهده کنید:

مثال اول:

We were in the stadium.

ما در استادیوم بودیم.

مثال دوم:

You were a good student.

تو دانش‌آموز خوبی بودی.

نحوه مخفف کردن افعال To Be

شما می‌توانید برای کوتاه کردن جملات انگلیسی این افعال را به صورت کوتاه شده نیز استفاده کنید. در زبان محاوره‌ای این روش کاربرد دارد و مردم انگلیسی زبان همیشه به دنبال کوتاه کردن جملات هستند. مثال‌های زیر نحوه مخفف کردن افعال To Be را به خوبی نشان می‌دهد:

نحوه مخفف کردن افعال To Be

مثال اول:

I am a teacher.

I’m a teacher.

من معلم هستم.

مثال دوم:

We are students.

We’re students.

ما دانش‌آموز هستیم.

مثال سوم:

She is too thin.

She’s too thin.

او خیلی لاغر است.

بیشتر بخوانید: آموزش گرامر جملات شرطی + جملات شرطی ترکیبی

 نحوه منفی کردن افعال To be

برای اینکه بتوانید این جملات را منفی کنید، کافیست کلمه not را به فعل To Be اضافه کنید. در مثال‌های زیر می‌توانید به راحتی نحوه منفی کردن افعال To Be را مشاهده کنید:

مثال اول: 

I am fat.

من چاق هستم.

 .I am fat یک جمله مثبت است و اگر بخواهید آن را به جمله منفی تبدیل کنید، باید در کنار فعل To Be کلمه not را قرار دهید که در این صورت خواهیم داشت:

I am not fat.

من چاق نیستم.

مثال دوم:

She is lazy.

او تنبل است.

She is lazy. یک جمله مثبت است و اگر بخواهید آن را منفی کنید، باید به فعل To Be کلمه not را اضافه کنید. در این صورت باید بگویید:

She is not lazy.

او تنبل نیست.

 همچنین شما می‌توانید جمله منفی حاوی فعل To Be را نیز به صورت مخفف بیاورید.

مثال اول:

They are not managers.

They aren’t managers.

They’re not managers.

آن‌ها مدیر نیستند.

 مثال دوم:

Sarah is not smart.

Sarah isn’t smart.

Sarah’s not smart.

 سارا باهوش نیست.

سوالی کردن جملات دارای افعال To Be

برای اینکه بتوانید یک جمله را که حاوی فعل To Be است، سوالی کنید، باید جای این افعال را با فاعل جمله عوض کنید. در مثال‌های زیر می‌توانید نحوه تبدیل یک جمله خبری به جمله سوالی را بهتر درک کنید:

مثال اول:

He is angry.

او عصبانی است.

در اینجا جمله .He is angry یک جمله خبری است و همانطور که مشاهده می‌کنید در انتهای آن نقطه (.) گذاشته شده است. حالا برای اینکه آن را به جمله سوالی تبدیل کنید، باید جای فاعل (he) و فعل is را تغییر دهید. در این صورت خواهیم داشت:

Is he angry?

آیا او عصبانی است؟

 مثال دوم:

They are at home.  

آن‌ها (در) خانه هستند.

در این مثال هم جمله They are at home. یک جمله خبری است و در انتهای آن نقطه را مشاهده می‌کنید. اما برای تبدیل آن به یک جمله پرسشی باید جای فاعل (they) و فعل (are) تغییر کند. در این صورت خواهیم داشت:

Are they at home?

آیا آن‌ها در خانه هستند؟

نکته مهم: اگر در جمله فعل To Be وجود نداشت و قصد داشتید آن را سوالی کنید، به افعال کمکی نیاز دارید که در مطلب دیگری به آن می‌پردازیم.

آنچه در مقاله افعال To Be آموختیم:

افعال To Be به عنوان یکی از پرکاربردترین افعال در زبان انگلیسی هستند که یادگیری نحوه استفاده از آن‌ها می‌تواند بخشی از مسیر آموزش این زبان را برایتان هموار کند. هر زبان‌آموزی باید با نحوه کاربرد افعال To Be در جمله آشنا باشد. سوالی کردن، منفی کردن، مخفف کردن، ساخت جملات حال استمراری و … همگی به افعال To Be مربوط است. در این مطلب تلاش کردیم اطلاعات کاملی را که برای استفاده از این افعال لازم است، آموزش دهیم.

تیم تحریریه لرنیت

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مطالب مشابه
 • بهترین کتاب آموزش زبان انگلیسی

  بهترین کتاب های آموزش زبان انگلیسی (همه سطح‌ها و هر ۴ مهارت)

  آنقدر منابع آموزش زبان انگلیسی زیاد شده است که بسیاری از زبان آموزان را سردرگم می‌کند و مدام از خودشان می‌پرسند چه کتابی برای آموزش زبان انگلیسی مناسب است و بهتر از همه می‌تواند آنها را به هدفشان برساند. در این مقاله سعی می‌کنیم بهترین کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و بزرگسالان را معرفی…

  مطالعه بیشتر
 • گرامر جملات مجهول

  آموزش گرامر جملات مجهول در انگلیسی

  هنگام سخن‌گفتن یا نوشتن، گاهی لازم است جملاتی را به کار ببریم که در آ‌ن‌ها فاعل نامشخص است. این جملات را جملات مجهول می‌نامیم. یک نکته‌ی مهم در آموزش جملات مجهول انگلیسی (Passives) این است که کاربرد این جملات در زبان انگلیسی و فارسی با اینکه شباهت‌های زیادی دارد اما تفاوت‌های قابل توجهی هم دارد.…

  مطالعه بیشتر
 • جملات شرطی در زبان انگلیسی

  آموزش گرامر جملات شرطی + جملات شرطی ترکیبی

  برای اینکه بدانید جملات شرطی در زبان انگلیسی چیست کافیست در ذهن داشته باشید این جملات معمولاً (نه همیشه) با if (اگر) می‌آیند. در جملات شرطی هدف این است که بگوییم اگر بخش اول جمله اتفاق بیفتد بخش دوم هم اتفاق خواهد افتاد یا برعکس اگر بخش اول رخ دهد بخش دوم رخ نمی‌دهد یا…

  مطالعه بیشتر

دنبال آموزش خاصی می‌گردی؟

ما متناسب با نیاز شما محتوا و مطالب آموزشی را تولید می‌کنیم، به همین منظور فرم زیر را تکمیل کنید.

عضویت در خبر نامه

ما محتوای با ارزش و رایگانی را هر هفته منشتر می‌کنیم، آنها را از دست ندهید.